مرکز تولید

درباره ما

در ژوئیه 2009 با هدف ارائه 100٪ رضایت مشتریان تأسیس شده است. تأمین کنندگان جهانی ابزار دستی با کیفیت ، قطعات خودرو و محصولات بیرونی. در بازاریابی قوی است؛ متخصص در توسعه محصول ، طراحی بسته بندی و طراحی گرافیکی. تأمین منابع داخلی براساس نیاز مشتری. قابلیت های تولید و توزیع. قابلیت ارائه خدمات کنترل فرآیند تولید (کنترل کیفیت و پشتیبانی فنی). با قابلیت ارائه خدمات لجستیک جهانی حرفه ای.

خدمات پس از فروش